Affärssystem för Maskinhandel

modern combine harvester working on a wheat crop

Affärssystemet Orfala utvecklades från början för maskinhandel och teknikhandel. Det utvecklas så än idag. Vi har inga dyra konsultlösningar eller höga kostnader för drift som kommer med de traditionella systemen.

Vi på Cavagent har alltid lyssnat på våra kunder och styr hela vår utveckling mot optimering av just din bransch. Vår story är unik och ger också ett unikt resultat i form av ett väldigt väl branschoptimerat affärssystem. Nu - tack vare den kraftiga satsning som Cavagent gör, når Orfala nya höjder!

Vi ligger idag långt före alla konkurrenter i flexibilitet och möjligheter till utveckling av din verksamhet. Vårt system är inte baserat på en fyrkantig koloss till affärssystem utan är byggt från grunden just för Din verksamhet. Det gör skillnad.

Vi tänker kundorienterat, verksamhetsbaserat. Med den kunskapen kan vi hjälpa dig att höja din försäljning genom nyttjande av våra funktioner och kanaler.

Har ni det större företagets behov så kör på Orfala Enterprise. Då tar vi hand om det mesta. I ett system, som på förhand är byggt för just din verksamhet.


    Nyheter

    Kontakta oss