Copyright - Cavagent gruppen

Cavagent, All rights reserved

(English) Cavagent, has made every effort to ensure the accuracy of the information contained in this site. Cavagent operates a policy of continuous site improvement, while we intend to offer up-to-date and accurate information here, this site should not be regarded as infallible. All information on this site is Copyright Cavagent. Reproduction or transmission by any means without the prior permission of Cavagent is prohibited.

(Svenska) Allt innehåll på cavagent.com är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. Detta inkluderar, fast begränsas ej till, bilder, HTML-dokument, programlösningar, text-filer etc. Detta innebär att sidorna inte får kopieras, varken helt eller delvis, för privat eller kommersiellt bruk. Sidor som direkt eller indirekt tillhör cavagent.com får inte reproduceras eller förvaras i en för allmänheten tillgänglig eller icke tillgänglig databas, oavsett dess form - elektronisk, mekanisk, fotokopiatisk, tryckt, bandat, inspelat eller annat medium som på ett eller annat sätt kan avläsas av maskin eller av annan eller tredje part. Allt innehåll under cavagent.com skyddas av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till höga böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

    Nyheter

    Kontakta oss