Intra- och extranät ger stöd till din verksamhets olika processer

intranet-header.jpg

Funktioner som effektiviserar och underlättar vardagen

Med CavCMS intranät och extranät kan du samla och tillgängliggöra er verksamhets kunskap, kompetens, rutiner och erfarenhet. Att skapa en innehållsbank för viktiga ämnen eller områden i organisationen är enkelt – information som du sedan gör lätt tillgänglig för de grupper du vill rikta dig till. Självklart kan du även länka till annat innehåll på intranätet. Perfekt när du till exempel vill tillgängliggöra artiklar som matchar organisationens policys, kärnverksamhet och stödverksamheter.

CavCMS intranät 

 • Stödjer kontakter i den interna dagliga verksamheten
 • Effektivt sätt att nå medarbetare
 • Bokningar av resurser/lokaler
 • Interna arkiv för dokument, bilder och rapporter
 • Kan kopplas till Active Directory, verksamhetens affärssystem eller speciella applikationer
   

CavCMS extranät

För en webbplats där partners/kunder, ofta via inloggning från en publik hemsida, kan ta del av anpassad information. Passar exempelvis för:

 • Prislistor
 • Produktblad
 • Ritningar och avtal
 • När du vill att behöriga besökare ska kunna göra köp/beställningar.
 • Ihopkoppling av olika parters affärssystem för att minimera administration och kostnader.

För mer information om Cavagent intra- och extranät, ring 0243-884 20 eller maila till cms@cavagent.com.

 

Webblösningar - Empori CMS

Kontakta oss

0243-884 20
  Nyheter

  Kontakta oss

    0243-884 20